Snabb

Snabbskjutning

Snabbskjutning är skjutning på bana mot snabbpistoltavla på 25 m avstånd och har till ändamål att uppöva färdighet i att snabbt avlossa välriktade skott.

Omfattning

Snabbskjutning omfattar normal 6 serier om vardera 5 skott. Före första tävlingsserien medges en provserie om 5 skott mot svängande mål.
Serien börjar i och med att målen vid seriens början första gången svängs bort. Alla skott, avlossade därefter, anses ingå i tävlingen.